Pterophoridae -> Pterophorinae Choreutidae Yponomeutidae Adelidae Plutellidae Oecophoridae Ethmiidae Elachistidae Gracillariidae Gelechiidae Incurvariidae Chimabachidae Federmotten Langfühlermotten Bucculatricidae Gespinst- und Knospenmotten Faulholzmotten Palpenmotten Miniersackmotten Zwergwickler Grasminiermotten Spreizflügelfalter Schleier- und Halbmotten Alucitidae Federgeistchen Pterophorus pentadactyla Bork-Lellichow, 30.05.2009 Platyptilia calodactyla - Bestimmung erbeten! - - Bestimmung erbeten! - Emmelina monodactyla Anthophilia fabriciana Nesselmotte Alucita cf. hexadactyla Im Zimmer, 06.05.2011 Plutella xylostella Kohlschabe NSG Höltigbaum, 08.08.2010 Argyresthia goedartella Yponomeuta plumbella Faulbaum-Gespinstmotte Adela cuprella Adela reaumurella Nemophora degeerella Nemophora pfeifferella Cauchas rufimitrella Carcina quercana Eidelstedter Feldmark, 2009 Pleurota cf. ericana Fischbeker Heide, 2008 Stathmopoda pedella Eidelstedter Feldmark, 2008 Eratophyes amasiella Fischbeker Heide, 17.05.2007 Ethmia bipunctella Burkheim, Kaiserstuhl, 02.07.2009 Caloptillia cf. fribergensis Am Katzennetz, 23.04.2008 Diurnea fagella Buchenmotte/Sängerin, Männchen Waltershof, 31.03.2008 Diurnea fagella Buchenmotte/Sängerin, Weibchen Eidelstedter Feldmark, 13.04.2010 Carpatolechia proximella Fischbeker Heide, 06.05.2007 Incurvaria masculella Bucculatrix thoracella Fischbeker Heide, 15.05.2010 Elachista cf. argentella Moorburg Kuhle, 12.05.2010